Български ранно средновековен костюм 7-8 век
Или как е изглеждал костюма през номадския ни период

Това не е научна статия, а моето виждане и разсъждения на тема: Ранно средновековие и ПБЦ (преди покръстването, след него нещата се променят под влияние на Византийската мода ). Проектът е в помощ на реконструкторите, решили да работят в този период. Споменаването на източниците е с цел да се запознаете с литературата, като освен споменатите факти в източника има и друга много полезна информация. Тежка и спорна тема, тъй като няма запазени много образи. По тази причина ще работите по метода за сравнение. Пропускам споровете за произхода на българите и ще кажа няколко думи за народите, с които сме имали културен досег: хазари и алани. За хазарите: били сме в един хаганат.С аланите сме били близки съседи, съществува теорията, че дори имам общ произход.На въпроса: Какво общо намирам помежду ни, че да сравнявам с тях? Отговорът ми е:     Линк