жени

Няколко думи и за комплекса на женската дреха.


За съжаление находките свържете с женската дрешка се отнася малко и трудно мога да създам коректен образ, но на базата на познатите ми източници ще се опитам да изградя един образ на костюма и комплекса

Горния комплекс се състой от две части:

Долна дреха :

За разликата от мъжката дреха жените вместо долен кафтан носят „рокля“ със загръщаща платка и закопчаваща се на лявото рамо,


Източник: ХАЗАРСКИЙ КОСТЮМ И ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ IX В. ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Фирсов Михаил Александрович

И още 

Източник: Мощевая балка - ермитаж


Източник: АНАЛИЗ КРОЯ МУЖСКИХ КАФТАНОВ И ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ

АЛАН СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

© 2017 г. О.В. ОрфинскаяИзточник: Съвременна Реконструкция

От интернет

 Сега нещо не е свързано с темата ни нооо нищо ново не е забравеното старо

Туника от ДЕЛ АЛЬ-БАНАТ - следене с династията Птолемей в Египет (къса античност) която също има платка 


Източник: КЛАСИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЯ

ДЛЯ ПАМЯТНИКА ДЕЙР АЛЬ-БАНАТ **

О. В.Орфинская

 

Връхна дреха :

 

Вероятно върху роклята се е носил и кафтан с къс ръкав подобен на мъжкия като кройка

Нещо такова – само за пример


Източник:  Мощевая балка - ермитаж

Като взема предвид, че жената основно домакинство и гледане на децата и гледайки изображението си мисля, че основната е носила меки обувки


Източник: ХАЗАРСКИЙ КОСТЮМ И ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ IX В. ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Фирсов Михаил АлександровичИзточник: Съвременна Реконструкция  От интернет

 

Източник: Мощевая балка - ермитаж

Но ботушите също са много вероятен и приемлив вариант

 

На крака сложете високи чорапи

 

 

Източник: СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КОСТЮМ

Очерки истории

З.В.ДОДЕ

 


Източник: Нижний Архиз в Ню-Йорк

В. А. Кузнецов, ЦСАИ им. В. И. Абаева, Владикавказ

Намират се в музея на изкуството Метрополитен

За главата 


Понеже покривалото за главата е вид  показателност на статуса в различен период   и по различен повод  са носили различни покривала за главата си. 

млади жени (момичета)


Челна диадема

Колекция: Мощевая балка,

погребение 2,

КЗ 6683.

изработена от шарена вълна и допълнена   украса с монетишапка

О.В. Орфинската приписва вземане на фрагменти в универсална форма на облеклото, което предполага несигурност на характеристиките. Примери за такива шапки


Материалы постоянной експозиции государственного Ермитажа "Мощевая Балка.

Памятник на Северокавказском шелковом пути". - 1) КЗ 6737, 2) КЗ 6753, 3) КЗ 6753


Иерусалимская А.А. Мощевая Балка.

Необычен археологически паметник на Северокавказския шёлков път //

СПб: Изд-во Гос. Ермитажа, 2012.

Жени

Многослоен  характер(кърпа или шапка със начелна превръзка или диадема )  което напълно скрива (покрива)  сплетената в плитка коса

Диадема 


Колекция: Ермитаж


Шал (кърпа) с размери 10 на 100  см. 


коллекция Карачаево-Черкесского музея, публикувано от О.В. Орфинской.

Орфинская О.В. Текстиль VIII - IX вв. из коллекции Карачаево-Черкесского музея:

Технологични особености в контекста на културата раннесредневековой Евразии.

 Диссертация кандидат на историческите науки: 24.00.03 - Москва, 2001.


Колекция: колекции Мощевая балка

 

 


Нещо за мен доста интересно 


В публикацията си  З.В. Доде «Средневеков костюм народов Северного Кавказа» много добре е описан този вид шапки,

ушита от коприна и украсена със златни приложения .

по описание на автора , тя е била намерена от   Л.Н. Глушков в двойно женско погребение   в Подорванната балка. особеното е тази шапка е ,

 че те е изработена по модел на мъжките шлемобразни шапки . Но със висящи украсени елементи, вероятно за да подчертаете женската линия и да демонстрирате статус.

В заключение бих каза, че във всеки случай е имало нещо на главата и като обобщение :

В детството – повезка(диадема), шапка

Жена кърпа и повезка или диадема – възможно е някаква шапка и шал

Възрастна жена кърпа, диадема и шал

вероятно това е показано соц. статус на жената

като за празнични дни е напълно вероятно да са носили разни богато украсени шапки.Украшения

Коланче (тънко)

пунга(кисия)

В нея има огледало, което е много типично за женската дреха както и гребена висящ на колана. По някога огледалото е висяло направо на колана.


 Източник : Музей Добрич – находка на женско погребение с трупоизгаряне

 http://www.dobrichmuseum.bg/images/sampledata/01_Archaeology/03_Medieval/01_Ranno%20srednovekovie/Ranno_srednovekovie_003.jpg

гривни


Сребърните накити от гроб 3 на ранносредновековния некропол при с. Черна, Добричко

Боян Тотев, Олга Пелевина / Добрич,Варна

Българските земи през средновековието ( VII-XVII в.)

Най-често гривните са от една огнена пластина със шарки( често присъстват т.н. украса птиче около) рядко има и подобни като на снимката квадратни украси, много често се срещат и усукани с запоени краища гривни.

Обеци и гердани

 


Източник СТОЛИЦАТА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПРЕЗ Х В. – НЕ ПРОСТО ГРАД, А АГЛОМЕРАЦИЯ Стойчо Бонев

Още малко гердани с маниста

 

 

Източник: Мощевая балка - ермитаж 

Така че един гердан от маниста си е напълно нормално и така ще сведете грешките до минимум

 

 

Извода е всички накити от Салтово-маяцката култура е подходящо

 

 

И понеже знам че обичате картинките няколко кака за придобиване на обща образна представа