Мъже

Начало

Въпреки някои спорни моменти, поради липса на други данни, ще използвам това, което ми е налично. Ще използвам също материали и находки от ранна Волжска България. Знаем, че костюмът в ранното средновековие е много устойчив на промените и е подчинен на практичността му . Ал-Истахри и Ибн Хаукал свидетелстват, че костюмът на хазарите е подобен (близък) на дрехите на съседните народи.

Източник: Хазарский костюм VII-X вв. Реферат: Целиковский Алексей (Кутлук).


Р.Рашев в книгата си Прабългарите 5-7 в. на ст.44 казва- цитирам: "В източната част на прикавказските степи, на територията на днешен Дегестан, през V-VIIв. живеели няколко новодошли сродни племена (Българи,Хазари, Барсили, Савири), който хронистите по обичая си наричали с общото име хуни." Още една причина да се сравняваме с хазарския костюм. 


Доде Звездана Владимировна в труда си КОСТЮМ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА VII–XVII ВЕКОВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ)

Алански мъжки костюм се състои от къси широки панталони ,чорапи, кафтан, конструкцията му е разкровна , меки кобени обувки без подметок и шапка. Този комплект е основен за  населението на Северния Кавказа в VII–XI в., което потвърждава аланските изобрази на паметници. ................"


 


Съвети факта, че има находки на алански дрехи и че хазарския комплекс е добре изучаван и знае че са близки прилагаме знанията (с извесна доза спекулация) върху реконструкцията на българския костюм. Започвам с детайлите на костюма.


ОБЛЕКЛО ЗА ДОЛНАТА ЧАСТ : Ботуши: всички носят високи до коляното меки черни ботуши с триъгълно коленище и остри носове. Ясно се вижда отделно скроена и високо пришита подметка. Носенето на този тип ботуши е древна централно азиатска традиция, което започва още от бронзовата епоха.


Източник: Костюма на древните тюрки (по Яценко) 


За наличие на ботуши четем и в ОПИТ 3A PEKOHCTPУКЦИЯ HA CPEDHOBEKOBHИ KOCTЮMИ ПО ДАХХИ ОТ ПРЕКЛАБКИТЕ ХЕКРОПОЛИ от ЕМИЛИЯ ЕВТИМОВА.


Понеже винаги когато е възможно е хубаво при формиране на мнението за представяне на артефакти и изобразително изкуство. 


 

   

  

 

 Описание: Изображения от книгата БЪЛГАРСКИ СРЕДНОВЕКОВНИ РИСУНКИ-ГРАФИТИ, Димитър Овчаров.

[Клас изображение = "приспособление размер-100" режим = boxpad] мъже / Inked18195927_1397989213557178_916063912_o_LI.jpg [/ изображение] [изображение клас = "приспособление размер-100" Mode1 / boxpad816_17_17_17_17_1919191916_17_1916_17_17_17_16 клас = "приспособление размер-100" режим = boxpad] мъже / 18176120_1397989216890511_1719536416_o (1).jpg[/image]

Личен архив графити от Плиска намерени в малкия площад

[image]мъже/10th-10

Описание: Артефакти на кукленски ботуши от Мощевая Балка

Описание: Артефакт от Добричкия музей( СРЕДНОВЕКОВИЕ VII–XIV В. СЛ. ХР.- номади ).Ботуша на войната от амулета горе в дясно

източник

Изображението на сходството с намерените ботуши и приемам еднаквостта им, както и потвърждаването на думите на Яценко. 

Описание: Възстановки от руски реконструктори.На изобр.   

се виждам  полуботуши , такъв вид в изобразителното искуство но да погледнем и археологията за този тип полуботуши

 

Сивашовската група гробове е група погребения в степната зона на Източна Европа, датирани между 6 век и началото на 8 век. Обикновено те се свързват с прабългарите и хазарите, макар че етническата им принадлежност не е установена със сигурност. Групата е наречена на селището Сивашовка (Херсонска област, Украйна), където се откриват няколко характерни гроба. Предполага се, че паметниците от Сивашовската и Перешчепинската група са оставени от представители на различни социални групи в една и съща общност, като прещепинските се приписват на социалния елит, а сивашовските - на лица с по-нисък ранг.

Значи напълно логично е да търсите данни от тази група.

Описание:Детали обуви кочевников конца VI–VII в. и варианти ее реконструкции: 9–18 — Сивашское, погр. 2 кург. 2

 

източник: ДЕТАЛИ ОБУВИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ КОЧЕВНИКОВ VI–VII вв.- А.В. Комар (Киев)

В този си труд Комар дава цени сведения и реконст. на полуботушите вероятно носени от хората със по нисък ранг. Данните който дава са че ремъците са били с ширина около 1-1,5 см. Понеже нашата почва е много агресивна към подобни органични материи не са ми известни находки от България, но са ми известни ужасно много малки токички и накрайници от музейните сбирки, които според мен са имено от обувки. Описанието което дава е за полуботуши с височина от около 15-20 см. Вероятно този тип ботуши е един вид „домашни ботуши”- обувки, които се намират в жилището или се използват за домашна работа. За това съдя от изобр. 10, на което тия полуботуши нямат изобразени ремъци. Но все пак е някаква разновидност на употреба и е напълно допустимо да се използва в умерените граници и в реконстра. ни

В труда си  Французов Д.А. К РЕКОНУКЦИИ ОБУВИ ПРАБОЛГАР СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИСТОТИЧНИК) потвърждава възможността на бисоки и ниски ботуши, така че за целите ни са напълно приемливи варианти.

Обувки : На тази миниатюра война с жълтия кафтан е изобразен обут с обувки.