Български ранно средновековен костюм

Моя блог

Жени

Мъже

Аксесоари
Или как е изглеждал костюма през номадския ни период

Това не е научна статия, а моето виждане и разсъждения на тема: Ранно средновековие и ПБЦ. Проектът е в помощ на реконструкторите, решихме да работим в този период. Умишлено споменавам и източниците, за да може всеки който иска да не взима всичко на готово, а да се запознае със запознанствата с литературата, като освен споменатите факти в източника има и друга много полезна информация. Тежка и спорна тема, тъй като няма запазени много образи. Съветите за тази причина ще работите по метода за сравнение. Пропускам споровете за произхода на българите и ще кажа няколко думи за народите, с които сме имали културен досег: хазари и алани. За хазарите: били сме в един хаганат.С аланите сме били близки съседи, съществуват теорията, че дори имам общ произход. На въпроса: Какво общо намирам помежду ни, че да сравнявам с тях? Отговорът ми е:   Линк